Blomsterängar och slåtterängar 

Vi utför anläggning och skötsel av slåtterängar på gammeldags vis men på ett effektivt sätt. Detta för att bevara blomstern på ängarna vilket annars sakta försvinner.