Välkommen till Karups Nygård  Ekologiskt kalv & nötkött


 

Karups Nygård säljer kött till dig som vill veta vart köttet kommer ifrån. Du vill även veta att djuren haft det bar och får utlopp för sina naturliga beteende. Dessa djur äter bara gräs och hö från Klingavälsåns naturresarvat där det finns massa örter som sätter smak på köttet


 


Karups Nygård har fått start stöd för att starta upp ett lantbruk som gynnar den biologiska mångfalden.